BREAKING NEWS

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Phím tắt cho Android keyboard shortcuts

VnTim™<> Hệ điều hành Android có một số lượng phím tắt phong phú hơn bất kì đối thủ nào khác. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu bạn tất cả những phím tắt cần thiết nhất để “thu phục” HĐH di động của Google. Hãy đánh dấu bài này nếu cần thiết
Lưu ý là các thiết bị Android có thể có vài phím khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các phím tắt dưới đây hoạt động trên mọi thiết bị.

Phím tắt Android: cuộn

 • Spacebar: cuộn xuống 1 trang khi xem tài liệu/web
 • Shift+Spacebar: cuộn lên 1 trang khi xem tài liệu/web

Phím tắt Android: gõ

 • Alt + Spacebar: chèn kí tự đặc biệt
 • Shift + Del: xoá kí tự bên phải con trỏ
 • Alt + Del: xoá một dòng
 • Shift + Shift (bấm 2 lần): kích hoạt Caps-lock. Bấm Shift thêm lần nữa để tắt
 • Alt + bi lăn trái: chuyển con trỏ về đầu dòng
 • Alt + bi lăn phải: chuyển con trò về cuối dòng
 • Alt + bi lăn lên: chuyển con trỏ lên đầu trang
 • Alt + bi lăn xuống: chuyển con trỏ xuống cuối trang
 • Shift + bi lăn trái/phải: tô sáng văn bản để chép/cắt
 • Menu + X: cắt văn bản vào bảng nháp (toàn bộ, trừ khi có văn bản được tô sáng)
 • Menu + C: chép văn bản (như trên)
 • Menu + V: dán văn bản từ bảng nháp
 • Menu + A: chọn văn bản trong vùng hiện tại

Phím tắt Android: duyệt

 • Menu + I: phóng to
 • Menu + O: thu nhỏ
 • Menu + J: đi lui
 • Menu + K: đi tới
 • Menu + R: làm tươi
 • Menu + F: tìm kiếm ở trang hiện tại
 • Menu + B: mở đánh dấu trang
 • Menu + S: mở trình đơn chia sẻ mạng xã hội
 • Menu + H: mở lịch sử duyệt web
 • Menu + S: mở tuỳ chỉnh trình duyệt

Phím tắt Android: Gmail

 • F: chuyển tiếp (thư hiện tại)
 • R: trả lời (thư hiện tại)
 • A: trả lời tất cả (thư hiện tại)
 • Y: lưu trữ (một hoặc nhiều thư)
 • Menu + U: làm mới hộp thư đến
 • Menu + C: soạn thư mới
 • Enter: mở thư (ở danh sách thư)
 • Alt + bi lăn lên: chuyển lên đầu hộp thư đến
 • Alt + bi lăn xuống: chuyển xuống cuối hộp thư đến

Phím tắt Android: ứng dụng

 • Search + B: mở trình duyệt
 • Search + C: mở Danh bạ
 • Search + E: mở Email
 • Search + G: mở Gmail
 • Search + I: mở Lịch
 • Search + M: mở bản đồ
 • Search + P: mở Nhạc
 • Search + S: Mở SMS
 • Search + Y: mở YouTube
Bạn cũng có thể tuỳ biến phím tắt cho các ứng dụng bằng cách vào Applications, chọn Quick Launch và thay đổi theo ý thích.
VnTimTM Theo Nguồn PC World.

Share this:

Đăng nhận xét

 
Back To Top
Copyright © 2014 Đọc truyện Lidota. Designed by OddThemes